Важно!

Уважаеми колеги,
Прилагаме нова информация от РЗИ – Благоевград, както следва:

1. Протокол за лечение на вече потвърдени случаи на COVID-19 – тук!
2. Клинично поведение при пациенти с тежка остра респираторна инфекция, когато се подозира инфекция с коронавирус (2019-nCoV) – тук!
3. Стъпки при поставяне и сваляне на лични предпазни средства – тук!