ВАЖНО!!!

Уважаеми колеги,
прилагаме заповед на Министъра на здравеопазването RD-01-130/17.03.2020г. , във връзка с нея писмо от РЗИ- Благоевград и АЛГОРИТЪМ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЛИЦА С ДОКАЗАНА КОРОНАВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ

Заповед №РД-1-130/20.03.2020 г.

Писмо за общопрактикуващи лекари

Алгоритъм за поведение при лица с доказана коронавирусна инфекция, установена в лечебно заведение за болнична помощ и  за извънболнична помощ

УС на РК на БЛС-Благоевград