Заповед №РД-1-159 / 27.03.2020 г., с която се определят лечебните заведения и съответните структури в тях, които да извършват лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19.

Уважаеми колеги,

Преди минути беше публикувана Заповед, с която се определят лечебните заведения и съответните структури в тях, които да извършват лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19.

В заповедта е посочено кои лечебни заведения извършват лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19 в неусложнено състояние и кои лечебни заведения обслужват пациенти с COVID-19 в състояние, изискващо интензивно лечение.

В заповедта е посочено и разпределението на болничните легла по лечебни заведения.

Пълния текст на заповедта можете да видите в прикачения файл.