Общо отчетно-изборно събрание на 10.06.2021 г.

Управителния съвет на РК на БЛС-Благоевград, на основание чл.11 т.6 от Устава на РК на БЛС-Благоевград, свиква редовно общо отчетно-изборно събрание на 10.06.2021 г. в гр.Благоевград, пл.“Георги Измирлиев-Македончето“ 1, зала „22-ри септември“ при следния дневен ред:

Дневен ред на общо отчетно-изборно събрание на 10.06.2021 г.