Покана за свикване на Общо събрание на РК на БЛС-Благоевград

Уважаеми колеги,

На основание чл.11 т.6 от Устава на РК на БЛС-Благоевград, със свое решение от 28.04.2022г., Управителният съвет на РК на БЛС-Благоевград свиква Общо годишно отчетно събрание на 09.06.2022г./четвъртък/ от 17,00 часа в гр.Благоевград, пл. “Георги Измирлиев – Македончето“ №1, в зала „22-ри септември” на Община Благоевград.

Приложение: Дневен ред на Общото събрание за 09.06.2022г.

09.05.2022г.

Д-р Георги Георгиев

Председател на УС на РК на БЛС-Благоевград