Променен е Уставът на БЛС за минимален размер на членския внос

Уважаеми колеги,

На проведеният 73-ти извънреден събор на БЛС на 10.12.2021 г. беше променен Уставът на БЛС, както следва:

„Чл.42 (1) (изм. 10.12.2021) Минималният размер на членския внос е две на сто от размера на минималната работна заплата за страната, като от тази сума за УС на БЛС се отчисляват тридесет на сто.“

От м.01.2022 г. членският внос за БЛС става 13.00 лв. месечно. При промяна на минималната работна заплата за страната се променя и размерът на членския внос.

Писмо

 

Д-р Георги Георгиев

Председател на УС на РК на БЛС-Благоевград