Съобщение във връзка с COVID-19

Уважаеми колеги,

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, апелираме:

  • Общопрактикуващите лекари да спазват рамковия договор с НЗОК –2020-2022, като отговарят на пациентите по телефон в рамките на работното време: от 08:00ч. до 20:00ч.
  • Общопрактикуващите лекари да спазват очертания от Министерство на здравеопазването път на пациента с грипоподобни симптоми – препоръчва се прецизиране на състоянието на болния по телефона, ограничава се обслужването на подобни пациенти в амбулаторията на семейния лекар, като същите се насочват за домашно лечение или към тел.112 съгласно Алгоритъма за действие при съмнение за COVID-19.

УС на РК на БЛС-Благоевград