Специализирана медицинска апаратура, закупена в рамките на проекта CBHealth Ref: СВ006.1.31.017

Специализирана медицинска апаратура, закупена в рамките на проекта CBHealth Ref: СВ006.1.31.017, е предоставена за ползване в СБАЛО „Св.Мина“ Благоевград. Медицинското оборудване е с модерна и иновативна технология, комбинира многофункционалност и сензорен екран в един компактен и лесен за работа ендо-хирургически…

Учредяване на Трансграничен здравен клъстер между област Благоевград, Р България и Първи източен планов регион, БЮР Македония.

На 12 и 13 октомври 2017г. в гр. Щип 15 лекари от РК на БЛС Благоевград участваха в учредяването на Трансграничен здравен клъстер между област Благоевград, Р България и Първи източен планов регион, БЮР Македония. Събитието, като дейност „Дни на отворените…

Заключителен етап „Дни на отворените врати“ по проект „Интегриране на Европейски здравни стандарти и иновации по пътя към изграждане на трансграничен здравен клъстер“

Заключителен етап „Дни на отворените врати“ по проект „Интегриране на Европейски здравни стандарти и иновации по пътя към изграждане на трансграничен здравен клъстер“ се проведе в Благоевград на 28 и 29 септември 2017 год. 15 лекари от клинична болница в…

Подписване на Меморандум за сътрудничество

На 30 септември 2017 г в Благоевград бе подписан Меморандум за сътрудничество и партньорство с цел съвместна работа в посока повишаване качеството на здравните услуги в трансграничния регион, между Районната лекарска колегия Благоевград, МБАЛ Благоевград, СБАЛО „Св.Мина“ от българска страна…