Подаване на ежегодните медико-статистически отчети за дейността си през 2009 г.

Лечебните заведения трябва да подадат ежегодните си медико-статистически отчети за дейността си през 2009 г. в РЦЗ Благоевград съгласно Наредба № 10 и чл.6 от ЗЛЗ. За информация, срокове и документи – в писмото на РЦЗ – ТУК