Писмо на МЗ за предоставяне на информация за изпълнението на чл.98 от Закона за лечебните заведения

Всички лечебни заведения в срок до 13.06.2019г. трябва да предоставят информация за изпълнението на чл.98 от ЗЛЗ  относно: Електронен адрес и описание на общодостъпните места в сградата на лечебното заведение, на което е оповестена информация за вида и цената на…

Съобщение – 70-ти извънреден събор на Български лекарски съюз, на който ще се приемат промени в устава на БЛС

На 11.05. и 12.05.2019 г. ще се проведе 70-ти извънреден събор на Български лекарски съюз, на който ще се приемат промени в устава на БЛС. В тази връзка е създадена регионална комисия , която да разгледа предложенията за промени в…

Договор за изменение и допълнение на националния рамков договор за медицинските дейности между националната здравноосигурителна каса и българския лекарски съюз за 2018 г.

Договор за изменение и допълнение на националния рамков договор за медицинските дейности между националната здравноосигурителна каса и българския лекарски съюз за 2018 г. – *.pdf Договор за изменение и допълнение на националния рамков договор за медицинските дейности между националната здравноосигурителна…