Обучение по проект „Интегриране на Европейски здравни стандарти и иновации по пътя към изграждане на трансграничен здравен клъстер“.

На 29 – 30 май 2017 год., в хотел „КРИСТО“, кв. „Вароша“, гр. Благоевград ще се проведе Обучение по проект „Интегриране на Европейски здравни стандарти и иновации по пътя към изграждане на трансграничен здравен клъстер“. Проектът е финансиран по Програмата…

Начална пресконференция по проект, изпълняван от РК на БЛС – Благоевград – „Интегриране на европейски здравни стандарти и иновации по пътя към изграждане на трансграничен здравен клъстер“

На 28.03.2017г./вторник/ от 14:00часа в зала 5 на Община Благоевград ще се проведе начална пресконференция по проект, изпълняван от РК на БЛС – Благоевград – „Интегриране на европейски здравни стандарти и иновации по пътя към изграждане на трансграничен здравен клъстер“,…

Информация за проект: Интегриране на Европейски здравни стандарти и иновации по пътя към изграждане на трансграничен здравен клъстер на капацитет и работа в мрежа

Районната колегия на Български Лекарски Съюз – Благоевград подписа Договор за субсидия № РД-02-29-191/17.10.2016, по Първата покана за проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Бивша югославска република Македония, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ (CCI 2014TC16I5CB006)…

Одобрен е проект на Районна колегия на Български лекарски съюз – Благоевград по Програма за трансгранично сътрудничество

Важно съобщение Одобрен е проект на Районна колегия на Български лекарски съюз – Благоевград по Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България – бивша Югославска Република Македония –  2014-2020 За повече информация Документи за проекта

Одобрен е проект: Интегриране на Европейски здравни стандарти и иновации по пътя към изграждане на трансграничен здравен клъстер на капацитет и работа в мрежа

Одобрен е проект на Районна колегия на Български лекарски съюз – Благоевград по Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България – бивша Югославска Република Македония – 2014-2020 Информация Документи Заповед за откриване на процедура и одобряване на…