ТД Петрич, Координатор Илия Христов

ТД Петрич, Координатор Илия Христов

УИН Име Презиме Фамилия
1 0200000138 Вера Димитрова Бекярова
2 0200000140 Вержиния Димитрова Денишева
3 0200000146 Веселин Димитров Алишахов
4 0200000270 Евгени Димитров Стоянов
5 0200000278 Едита Методиева Радовска
6 0200000288 Елена Димитрова Трендафилова
7 0200000297 Елизабета Георгиева Димитрова
8 0200000300 Елка Христова Божинова
9 0200000329 Здравко Живков Поройлиев
10 0200000390 Илия Христов Трендафилов
11 0200000608 Наталия Димитрова Кръжанова
12 0200000627 Николай Методиев Попов
13 0200000785 Татяна Иванова Илиева
14 200000817 Христо Вангелов Френгов
15 0200000823 Христо Йорданов Бухлев