ТД – Сандански – архив

Председател д-р Соня Христова
Д-р Агнеса Михайлова Янева
Д-р Албена Илиева Божинова
Д-р Александър Борисов Георгиев
Д-р Александър Тодоров Бояджиев
Д-р Анастасия Борисова Трендафилова
Д-р Анелия Атанасова Сапунджиева
Д-р Антон Илиев Томов
Д-р Аргир Христов Бакалов
Д-р Благой Чудомиров Гущеров
Д-р Благородна Пламенова Каратанчева
Д-р Борис Благоев Божиковалиев
Д-р Боряна Илиева Атанасова
Д-р Ваня Борисова Шопова
Д-р Ваня Николова Малинска
Д-р Васил Стоянов Андонов
Д-р Васил Тодоров Караиванов
Д-р Виктория Атанасова Стойчева
Д-р Виолета Николова Разсипийска
Д-р Георги Атанасов Атанасов
Д-р Георги Стоянов Папочиев
Д-р Георги Иванов Алексиев
Д-р Георги Томов Марков
Д-р Даниела Георгиева Панковска
Д-р Диана Аспарухова Милчелиева
Д-р Димитър Любенов Станоев
Д-р Димитър Николов Мицев
Д-р Евгени Николов Мицев
Д-р Звездан Димитров Гацев
Д-р Здравко Аспарухов Иванов
Д-р Иван Стоянов Илиев
Д-р Иван Илиев Хаджииванов
Д-р Иван Атанасов Георгиев
Д-р Иван Божинов Динчев
Д-р Иван Илиев Чакъров
Д-р Илия Стоянов Тонев
Д-р Йорданка Николова Малинска
Д-р Йорданка Пенчева Кунева
Д-р Елка Луканова Симеонова
Д-р Красимир Георгиев Тунов
Д-р Лилия Асенова Янкова
Д-р Лилия Крумова Бакалова
Д-р Любен Асенов Янков
Д-р Любима Кирилова Чобанова
Д-р Людмила Николова Бърдарска
Д-р Мария Борисова Стойкова
Д-р Мария Панчева Панова
Д-р Николай Димитров Мицев
Д-р Огнян Аспарухов Велков
Д-р Огнян Павлов Благоев
Д-р Оля Стефанова Малчева
Д-р Офелия Николова Стаматова
Д-р Павлин Кръстев Павлов
Д-р Ради Стоянов Андонов
Д-р Радостина Георгиева Бакалова
Д-р Светлана Стоева Чешмеджиева
Д-р Соня Недкова Христова
Д-р Стефка Костадинова Иванова
Д-р Таня Николова Бърдарска
Д-р Тома Георгиев Марков
Д-р Христо Георгиев Бамбалов
Д-р Чавдар Кирилов Великов
Председател д-р Юлка Ребреева
Д-р Албена Танкова Мишева Улянова
Д-р Антон Филипов Кичеец
Д-р Бистра Георгиева Йосифова
Д-р Богдана Георгиева Станкова
Д-р Валя Здравкова Николова
Д-р Венера Йорданова Харизанова
Д-р Вера Емилова Папочиева
Д-р Венеция Кирилова Илиева
Д-р Виолета Иванова Ждрапанска
Д-р Иван Благоев Попов
Д-р Ивелина Станоева Господинова
Д-р Илина Борисова Харискова
Д-р Илия Иванов Иванов
Д-р Йорданка Живкова Костова
Д-р Кирил Любенов Малинов
Д-р Костадинка Георгиева Кобурова
Д-р Лиляна Кирилова Ашминова
Д-р Людмила Георгиева Божинова
Д-р Люсиен Димитров Михов
Д-р Маргарита Василева Ламбрева
Д-р Наташа Сидерова Минкова Панайотова
Д-р Николай Илиев Митрев
Д-р Орлин Ангелов Цветков
Д-р Павлина Великова Урукова
Д-р Румен Емилов Гърчев
Д-р Светла Димитрова Анастасова
Д-р Светлана Данаилова Петрова
Д-р Славчо Кирилов Иванов
Д-р Снежана Ефтимова Терзийска Попова
Д-р Снежана Стоянова Георгиева
Д-р Стефан Иванов Вълев
Д-р Стойчо Георгиев Чобанов
Д-р Стойчо Темелков Андреев
Д-р Стоян Георгиев Папочиев
Д-р Стоян Кирилов Костов
Д-р Юлка Илиева Ребреева
Д-р Явор Кирилов Павлов
Д-р Янка Темелкова Динева