Контролна комисия 2015-2018 година

Председател на Контролна комисия

Д-р Георги Борисов Георгиев – гр. Благоевград

 

Членове на Контролна комисия

Д-р Александър Иванов Сивиков – гр. Благоевград

Д-р Евелина Крумова Николова – гр. Благоевград

Д-р Мариана Георгиева Чолакова-Дурева – гр. Разлог

Д-р Мария Георгиева Тушинова-Филчева – гр. Петрич

Д-р Ален Емилов Палов – гр. Гоце Делчев

Д-р Янка Николова Темелкова Динева – гр. Сандански