Начало

Съобщение


Уважаеми колеги,
Във връзка със сключването на индивидуални договори по НРД 2020-2022 Ви уведомявам, че имаме уверението на д-р Димитров - Директор на РЗОК - Благоевград, че офисът на касата в Благоевград ще работи в събота и неделя - 25 и 26 януари 2020 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч. с цел своевременно приемане на документите от договорните партньори. В петък, 24.01.2020 г. всеки договорен партньор ще получи на имейла си формулярите за попълване, съобразно изискванията на НРД 2020-2022 г. Създадена е организация от страна на офиса на РК на БЛС - Благоевград за подготовка на удостоверенията за членство. Единствено на дължащите някакви суми към колегията ще им бъдат изработени удостоверенията след издължаване. При така създадената организация от страна на двете институции Ви призовавам да се възползвате и да не чакате последните дни за подаване на документите в РЗОК (краен срок 31.01.2020 г.)
Д-р Дафина Тачова,
Председател на РК на БЛС - Благоевград

Застраховка „Професионална отговорност на лекаря“

РК на БЛС – Благоевград с партньорството на КЗЦ „Булстар”, предлага за поредна година възможност на лекарите за сключване на застраховка „Професионална отговорност”.
В съответствие с Наредбата за задължително застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия, в сила от 25.09.2018г. Всяко лечебно заведение трябва да има задължителна застраховка „Професионална отговорност” на лекарите и лица, упражняващи медицинската професия.
Сключването на полиците става по нов ред, като всеки лекар лично трябва да заяви и подпише Заявление за включване, с което да заяви желаната от него застраховка.
Действащата досега доброволна застраховка „Професионална отговорност” на лекарите може да бъде сключена отново, само ако лекарят има /и декларира, че има/ сключена задължителна застраховка „Професионална отговорност” в лечебното заведение, където упражнява медицинската професия.
Информация за групите на риск по Наредбата – тук
Оферта за задължителна застраховка – тук
Оферта за доброволна застраховка – тук
Заявление за включване може да изтеглите от тук

За връзка с нас