Национален регистър на БЛС

В Национален регистър на БЛС ще откриете полезна и актуална информация за практикуващите лекари в Република България. В публичната част на Регистъра може да потърсите конкретен лекар или да проверите и потърсите специалист. Можете да проверите дали Вашият лекар е правоспособен и редовен член на БЛС.

През входа за членове, всеки лекар може да разгледа личния си профил, да изтегли заявление, да провери плащанията си, участията си в ПМО и др.

Какво е необходимо да знаете за Регистъра.

Всеки лекар може да упражнява професията си на територията на Република България, ако отговаря на изискванията на Закона за здравето и е вписан в Националния регистър на БЛС, респективно в регистъра на районната колегия, на територията на която се установява на работа. Всички лекари, които упражняват професията си, членуват в БЛС. Членството на лекари, които не упражняват професията си, е доброволно.

Националният регистър на БЛС се води съобразно Закона за съсловните организации, организационно-техническите мерки за защита на данните, и издадената регистрация под № 0051520 от Комисията за защита на личните данни.

Националният регистър включва списък по региони с имената на регистрираните да упражняват професията, техните УИН номера и професионална информация за лекаря. В този обем Националния регистър е общодостъпен чрез официалния сайт на БЛС.