ТД – Банско Координатор Благой Терзиев

ТД – Банско Координатор Благой Терзиев

УИН Име Презиме Фамилия
1 0200000002 Агнес Христова Филиповска
2 0200000066 Благой Методиев Терзиев
3 0200000174 Владимир Йорданов Сугарев
4 0200000189 Георги Владов Кушлев
5 0200000234 Диана Костадинова Кадева
6 0200000238 Димитрина Иванова Тютюнчева-Сакарева
7 0200000568 Мария Стамова Полимерова
8 0200000619 Нели Димитрова Дузманчина
9 0200000849 Юлия Георгиева Илиева
10 0200000878 Георги Иванов Колчагов
11 0200000888 Ангелика Юревна Колчагова