Членство и административни услуги

Съгласно решение на УС на РК на БЛС – Благоевград от 23 март 2010 г. всички административни услуги, извършвани на нечленове на РК на БЛС – Благоевград са заплащат по 20 лв.

Документи за вписване на нови членове

Служебна бележка за работа на територията на РК на БЛС – Благоевград

Необходими документи за издаване на удостоверение за членство

Удостоверение за членство с вписана придобита специалност

Набор от документи за вписване на нов член

Набор документи за възстановяване на членство

Набор от документи за вписване на нов член идващ/прехвърлящ се от друга РЛК