На основание промените в Закона за здравното осигуряване

Уважаеми колеги, на основание промените в Закона за здравното осигуряване ДВ бр. 98/14.12.2010 г. Чл. 37, т.1, потребителските такси за мъжете над 63 години и жените над 60 години от 01.01.2010 г. стават в размер на 2,40 лв. (1 %…