Специализирана медицинска апаратура, закупена в рамките на проекта CBHealth Ref: СВ006.1.31.017

Специализирана медицинска апаратура, закупена в рамките на проекта CBHealth Ref: СВ006.1.31.017, е предоставена за ползване в СБАЛО „Св.Мина“ Благоевград. Медицинското оборудване е с модерна и иновативна технология, комбинира многофункционалност и сензорен екран в един компактен и лесен за работа ендо-хирургически…

Учредяване на Трансграничен здравен клъстер между област Благоевград, Р България и Първи източен планов регион, БЮР Македония.

На 12 и 13 октомври 2017г. в гр. Щип 15 лекари от РК на БЛС Благоевград участваха в учредяването на Трансграничен здравен клъстер между област Благоевград, Р България и Първи източен планов регион, БЮР Македония. Събитието, като дейност „Дни на отворените…

Заключителен етап „Дни на отворените врати“ по проект „Интегриране на Европейски здравни стандарти и иновации по пътя към изграждане на трансграничен здравен клъстер“

Заключителен етап „Дни на отворените врати“ по проект „Интегриране на Европейски здравни стандарти и иновации по пътя към изграждане на трансграничен здравен клъстер“ се проведе в Благоевград на 28 и 29 септември 2017 год. 15 лекари от клинична болница в…

Подписване на Меморандум за сътрудничество

На 30 септември 2017 г в Благоевград бе подписан Меморандум за сътрудничество и партньорство с цел съвместна работа в посока повишаване качеството на здравните услуги в трансграничния регион, между Районната лекарска колегия Благоевград, МБАЛ Благоевград, СБАЛО „Св.Мина“ от българска страна…

Второ обучение от Програмата за изграждане на капацитет за млади лекари по Проект „Интегриране на Европейски здравни стандарти и иновации по пътя към изграждане на трансграничен здравен клъстер“

На 27  и 28 юни 2017г. в гр.Щип се проведе Второто обучение от Програмата за изграждане на капацитет за млади лекари по Проект „Интегриране на Европейски здравни стандарти и иновации по пътя към изграждане на трансграничен здравен клъстер“. В него взеха…