РЕГИОНАЛНА КОМИСИЯ за промени в устава на БЛС, които ще се приемат на 70-ти извънреден събор на БЛС 11.05.-12.05.2019г.

 1. д-р Дафина Тачова – Председател
 2. д-р Снежана Хаджиева
 3. д-р Олег Яков
 4. д-р Христо Георгиев
 5. д-р Съби Хаджиев
 6. д-р Бойко Терзийски
 7. д-р Емил Цветков
 8. д-р Анита Шанина
 9. д-р Ружка Ковачева
 10. д-р Валентин Тодоров
 11. д-р Атанас Цветков
 12. д-р Йоан Ников
 13. д-р Георги Мегданов
 14. д-р Георги Георгиев
 15. д-р Илонка Седлоева