Д-р Снежана Николова Хаджиева – гр. Благоевград

д-р Снежанка Николова Хаджиева, специалист по кардиология, гр. Благоевград
Адрес: гр. Благоевград,  “Авицена” ООД, ул. Славянска 60, ет. 2, 3, 4