Д-р Дафина Тачова – гр. Благоевград

 

Завършила е средното си образование в Природо-математическа гимназия в град Благоевград през 1980 год., а през 1988 год.- Медицинска академия-София. През 1996 год. д-р Тачова придобива специалност Детски болести, през 2008 г. – специалност Социална медицина и здравен мениджмънт, а от 1 юни 2013 г. – Детска пневмология и фтизиатрия.

През периода 1997-2000 година е Председател на Научно-практическото дружество по педиатрия в Благоевградска област. От 2000 год. е Изпълнителен директор на Дружеството на общопрактикуващите лекари в Благоевградска област (ДОЛБО), като  е преизбирана с пълно мнозинство на този пост последователно на пет отчетно-изборни събрания на сдружението. През 2001 год. на Конгреса на Българската педиатрична асоциация е избрана за член на Управителния съвет на БПА, а от м. октомври 2015 г. отново е член на УС на БПА. През периода 2007-2011 г. е член на Управителния съвет на Българска асоциацията Детска пневмология.

От  2002 год. е Заместник-председател, а от месец Февруари 2005 год.- Председател на Районната Колегия на Българския Лекарски Съюз –Благоевград. На този пост е преизбирана съответно през м. Май 2008 г. и м. Юни 2011 г. На 54-ти отчетно-изборен събор на БЛС през м. Март 2012 г. е избрана за член на Управителния съвет на Български лекарски съюз. На 63-ти отчетно-изборен събор на БЛС през м. май 2015 г. е преизбрана за член на Управителния съвет на Български лекарски съюз. От 1 март 2018 г. отново е Председател на УС на РК на БЛС – Благоевград.

Д-р Тачова работи в извънболничната медицинска помощ по договор с НЗОК като специалист по Детски болести и Детска пневмология и фтизиатрия. От 2000 г. е и Управител на „Симпатия“ ООД – Групова практика за първична медицинска помощ – Благоевград, в която работи и като нает общопрактикуващ лекар.