Нова процедура за кандидатстване на специализанти за финансиране по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г.

Нова процедура за кандидатстване на специализанти за финансиране по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г.  

Поздрав по повод предстоящия ни професионален празник – 19 октомври, Деня на българския лекар

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, За мен е огромна чест да Ви поздравя по повод предстоящия ни професионален празник – 19 октомври, Деня на българския лекар. На този ден почитаме паметта на Св. Йоан Рилски – Чудотворец, посветил себе си на хората, изцелявал…

Съобщение – 70-ти извънреден събор на Български лекарски съюз, на който ще се приемат промени в устава на БЛС

На 11.05. и 12.05.2019 г. ще се проведе 70-ти извънреден събор на Български лекарски съюз, на който ще се приемат промени в устава на БЛС. В тази връзка е създадена регионална комисия , която да разгледа предложенията за промени в…