На 13 декември 2009г. в София се проведе Национален съвет на БЛС

На 13 декември 2009г. в София се проведе Национален съвет на БЛС. На него беше изнесена информация за хода на преговорите по НРД и последните промени в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване. На заседанието присъства…

Становище на БЛС по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване

Прилагаме становище на БЛС по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, внесен от народния представител д-р Лъчезар Иванов – ТУК! и становище на БЛС по проект за Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010…

На 03.11.2009 г., бе учреден обществен съвет в здравеопазването

На 03.11.2009 г., бе учреден обществен съвет в здравеопазването. Български лекарски съюз заедно със Съюза на лекарите по дентална медицина, фармацевтичния съюз, КНСБ и КТ „Подкрепа“ подписа споразумение за общи действия в сферата на здравеопазването. Подробности – ТУК!

Уважаеми колеги, прилагаме „тук!“ получените от РЦЗ – Благоевград алгоритми за работа на ОПЛ, МДЦ, МЦ и СИМП, както и на болниците при случай, съмнителен за грип

Уважаеми колеги, прилагаме „ТУК “ получените от РЦЗ – Благоевград алгоритми за работа на ОПЛ, МДЦ, МЦ и СИМП, както и на болниците при случай, съмнителен за грип