Писмо от Председателя на УС на БЛС относно Новата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004г.

– Писмо от Председателя на УС на БЛС относно Новата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК/ ДВ, бр. 112 от 2004/ в…

Указание за диагностика и поведение при болни от хемолитично-уремичен синдром (ХУС), предизвикан от eнтерохеморагични e. COLI 0104:H214-

Указание за диагностика и поведение при болни от хемолитично-уремичен синдром (ХУС), предизвикан от eнтерохеморагични e. COLI 0104:H214- ТУК!

Относно План-разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2012 г.

Относно План-разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2012 г. – ТУК!

Делегатско отчетно-изборно събрание на РК на БЛС – Благоевград, 16.06.2011 г.

На 16.06.2011 г. в гр. Благоевград се състоя делегатско отчетно-изборно събрание на РК на БЛС – Благоевград, на което бяха приети отчетите на УС на РК на БЛС, КПЕ и КК, и бе избрано ново ръководство на районната колегия. Предлагаме…

Отнеха правата на лекар заради неправомерни обвинения

Отнеха правата на лекар заради неправомерните обвинения на д-р Сивиков и д-р Кавраков – ТУК! * * * * * Българският лекарски съюз внесе проект за допълнение и изменение на Наказателния кодекс на Р. България, с който се криминализират посегателствата…