Минималният членски внос за месец , 18.12.2012 г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! Във връзка с решение на 56-я Извънреден събор на БЛС, проведен на 14 -16.12.2012 г. в гр. Пловдив, минималният членски внос за месец се променя от 6.00лв. на 8.00 лв. Промяната влиза в сила от 01.01.2013 г. Последните…

По изискване на НЗОК, 30.05.2012 г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ! По изискване на НЗОК, при издаване на рецепти, заплащани от здравната каса, всички ОПЛ са длъжни да вписват в рецептите телефонните си номера за връзка!

Съвместна среща между ръководствата на РК на БЛС и РЗОК- Благоевград относно изпълнението на НРД 2012 за медицински дейности

Уважаеми колеги, Днес, 16.03.2012 год., се състоя съвместна среща между ръководствата на РК на БЛС и РЗОК- Благоевград относно изпълнението на НРД 2012 за медицински дейности. Обстойно бяха обсъдени и разисквани новите моменти, залегнали в НРД 2012 за медицински дейности,…