Информация от РЗИ за изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични в Списък 1,2 и 3

Информация от РЗИ за изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични в Списък 1,2 и 3 – ТУК!