Писмо от Директора на РЗИ относно условията и реда, по които българските и чуждестранни граждани могат да ползват медицинска помощ

Писмо от Директора на РЗИ относно условията и реда, по които българските и чуждестранни граждани могат да ползват медицинска помощ –ТУК!