Писмо от РЗИ-Благоевград с информация относно условията и редът за провеждане на задължителните начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи

Писмо от РЗИ-Благоевград с информация относно условията и редът за провеждане на задължителните начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи на лица, упражняващи физическо възпитание и спорт/за провеждане на тренировки и участие в спортни състезания/ – ТУК!