Становище на Управителния съвет на Районната колегия на Български лекарски съюз (УС на РК на БЛС)

Становище на Управителния съвет на Районната колегия

на Български лекарски съюз (УС на РК на БЛС)

На свое разширено заседание на 15.09.2010 г. УС на РК на БЛС разгледа обстоятелствата по промяната в статута на диспансерите в Благоевград. Управителният съвет на районната колегия на лекарите счита, че е от изключително значение за доброто медицинско обслужване на онкоболните и болните от туберкулоза, както и за лекарите и специализирания персонал, работещ в Онкодиспансера и Диспансера за белодробни болести, да се извърши пререгистрация на двата диспансера със запазване предмета на дейност, изпълнявайки промяната в Закона за лечебните заведения. Само функционирането им като самостоятелни специализирани лечебни заведения може да даде на населението не само на общината, но и на цялата област пълноценно обслужване по дейностите, за които са предназначени. В противен случай ще се съсипят две добре функциониращи лечебни заведения, с добра материална база и изградени екипи. Аргументите за преливане към МБАЛ Благоевград с цел да се подпомогне областната болница с кадри, които не й достигат, са несъстоятелни, тъй като и двата колектива декларират, че не биха работили в МБАЛ Благоевград. Създаването на медицински екипи не може да се разглежда като механично преливане на хора от едно място на друго. Това е деликатен процес, свързан с изграждане на професионална съвместимост и израстване.