Застраховка „Професионална отговорност на лица, упражняващи медицинска професия”

От 05.10.2011 г. – Застраховка „Професионална отговорност на лица, упражняващи медицинска професия” с единичен лимит: 200 000 лв. за всяко застраховано събитие и агрегатен лимит: 200 000 лв. в агрегат за периода на застраховката – ТУК!