Съобщение във връзка с COVID-19

Уважаеми колеги, Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, апелираме: Общопрактикуващите лекари да спазват рамковия договор с НЗОК –2020-2022, като отговарят…

ВАЖНО!!!

Уважаеми колеги, прилагаме заповед на Министъра на здравеопазването RD-01-130/17.03.2020г. , във връзка с нея писмо от РЗИ- Благоевград и АЛГОРИТЪМ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЛИЦА С ДОКАЗАНА КОРОНАВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ Заповед №РД-1-130/20.03.2020 г. Писмо за общопрактикуващи лекари Алгоритъм за поведение при лица…