Писмо от Директора на РЗИ – Благоевград относно издаването на болничен лист на контактни лица на заболял с COVID-19

Уважаеми колеги, прилагаме писмо от Директора на РЗИ – Благоевград относно издаването на болничен лист на контактни лица на заболял с COVID-19 –тук!