Важно – съдействие за оборудване на общопрактикуващите лекари

Уважаеми колеги,
Във връзка с националната кампания „ЗА ГЕРОИТЕ В БЯЛО“ за нуждите на общопрактикуващите лекари РК на БЛС – Благоевград получи следните ЛПС – тук!
Прилагаме писмо до Директора на РЗИ – Благоевград от 24.03.2020 г. с молба за съдействие за оборудване на общопрактикуващите лекари в Благоевградска област със средства за защита – тук!