Националната кампания „ЗА ГЕРОИТЕ В БЯЛО“ – предпазни средства

 Във връзка с националната кампания „ЗА ГЕРОИТЕ В БЯЛО“ в РК на БЛС – Благоевград са получени предпазни средства за нуждите на
общопрактикуващите лекари при РК на БЛС – Благоевград – списък.