Съобщение във връзка със сключването на индивидуални договори

Уважаеми колеги,
Във връзка със сключването на индивидуални договори по НРД 2020-2022 Ви уведомявам, че имаме уверението на д-р Димитров – Директор на РЗОК – Благоевград, че офисът на касата в Благоевград ще работи в събота и неделя – 25 и 26 януари 2020 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч. с цел своевременно приемане на документите от договорните партньори. В петък, 24.01.2020 г. всеки договорен партньор ще получи на имейла си формулярите за попълване, съобразно изискванията на НРД 2020-2022 г. Създадена е организация от страна на офиса на РК на БЛС – Благоевград за подготовка на удостоверенията за членство. Единствено на дължащите някакви суми към колегията ще им бъдат изработени удостоверенията след издължаване.
При така създадената организация от страна на двете институции Ви призовавам да се възползвате и да не чакате последните дни за подаване на документите в РЗОК (краен срок 31.01.2020 г.)

Д-р Дафина Тачова,
Председател на РК на БЛС – Благоевград