ВАЖНО, СПЕШНО!

Уважаеми колеги,
За сключване на допълнителни споразумения към индивидуалните договори между РЗОК и изпълнителите  на медицинска помощ, във връзка с публикувания Договор за изменение и допълнение на НРД за медицински дейности 2020-2022, Вие  сте получили на мейл документите, които трябва да подпишете и изпратите до РЗОК в срок до 20.04.2020г.