Писмо на МЗ за предоставяне на информация за изпълнението на чл.98 от Закона за лечебните заведения

Всички лечебни заведения в срок до 13.06.2019г. трябва да предоставят информация за изпълнението на чл.98 от ЗЛЗ  относно: Електронен адрес и описание на общодостъпните места в сградата на лечебното заведение, на което е оповестена информация за вида и цената на…