Застраховка „Професионална отговорност на лекаря“

РК на БЛС – Благоевград  с партньорството на КЗЦ „Булстар”, предлага за поредна година  възможност на лекарите за сключване на застраховка „Професионална отговорност”. В съответствие с Наредбата за задължително застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия, в сила от 25.09.2018г. всяко…

Писмо на МЗ за предоставяне на информация за изпълнението на чл.98 от Закона за лечебните заведения

Всички лечебни заведения в срок до 13.06.2019г. трябва да предоставят информация за изпълнението на чл.98 от ЗЛЗ  относно: Електронен адрес и описание на общодостъпните места в сградата на лечебното заведение, на което е оповестена информация за вида и цената на…