Нова процедура за кандидатстване на специализанти за финансиране по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г.

Нова процедура за кандидатстване на специализанти за финансиране по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г.  

Поздрав по повод предстоящия ни професионален празник – 19 октомври, Деня на българския лекар

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, За мен е огромна чест да Ви поздравя по повод предстоящия ни професионален празник – 19 октомври, Деня на българския лекар. На този ден почитаме паметта на Св. Йоан Рилски – Чудотворец, посветил себе си на хората, изцелявал…