Покана за Общо годишно отчетно-изборно събрание на 15.05.2024г./сряда/

Уважаеми колеги,

На основание чл.11 т.6 от Устава на РК на БЛС-Благоевград, със свое решение от
11.04.2024г., Управителният съвет на РК на БЛС-Благоевград свиква Общо годишно
отчетно-изборно събрание на 15.05.2024г./сряда/ от 17:00 часа в гр.Благоевград,
пл.“Георги Измирлиев-Македончето“ №1, зала „22-ри септември“ .

Приложение: Дневен ред на Общото отчетно-изборно събрание на 15.05.2024г.

Д-р Георги Георгиев
Председател на УС на РК на БЛС-Благоевград