Честит ден на българския лекар – 19 октомври!

Уважаеми Колеги,

Честит ден на българския лекар – 19 октомври!

Уважаеми колеги, пожелавам на всички ни здраве и професионално удовлетворение!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Тазгодишният „Лекар на годината за 2023г.“ на РЛК-Благоевград  е д-р Христина Йончева Кузманова-Янкова–  специалист „Лъчелечение“ и управител на СБАЛО „СВЕТИ МИНА“ ЕООД

 

На регионално ниво са номирани следните лекари:

В категория “Дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на специалност“ са номинирани:

  1. ПОСМЪРТНО: д-р Радослав Искренов Кастаманов“ – специалист „Обща медицина“;
  2. д-р Тодор Марков Димитров – специалист „Акушерство и гинекология“;
  3. д-р Здравко Каменов Шекиров – – специалист „Обща медицина“;
  4. д-р Александър Сивиков – специалист „Ортопедия и травматология“;
  5. д-р Ваня Христова Цветкова – специалист „Вътрешни болести“ и „Кардиология“.

 

В  категория „Ти си нашето бъдеще“:

  1. д-р Васил Здравков Стоименов – специалист „Лъчелечение“;
  2. д-р Ивелин Стефчов Христов – специалист „Кардиология“.

 

В категория „Принос за развитие и утвърждаване авторитета на съсловната организация“:

  1. д-р Ваня Георгиева Петрова – специалист „Клинична лаботатория“