Управителен съвет 2018-2021 година

Председател на УС на РК на БЛС:

Д-р Дафина Тачова – гр. Благоевград:

 

Зам.–председатели на УС на РК на БЛС:

Д-р Снежана Николова Хаджиева – гр. Благоевград

Д-р Христо Спиров Георгиев – гр. Разлог

Д-р Олег Славчев Яков – гр. Петрич

 

Гл. секретар на УС на РК на БЛС:

Д-р Съби Събев Хаджиев – гр. Благоевград:

 

Членове на УС на РК на БЛС:

Д-р Бойко Терзийски – гр. Благоевград

Д-р Емил Цветков – гр. Благоевград

Д-р Анита Шанина – гр. Благоевград

Д-р Ружка Ковачева – гр. Благоевград

Д-р Валентин Тодоров – гр. Благоевград

Д-р Атанас Цветков – гр. Благоевград

Д-р Йоан Ников – гр. Сандански

Д-р Георги Мегданов – гр. Гоце Делчев